Peta gimnazija

Dopunska nastava

Raspored predmeta za dopunsku nastavu

Lista časova dopunske nastave za školsku 2015./2016. godinu.

Prdedmet Predmetni nastavnik Odjeljenja
Matematika Muslić Dženana I-1,I-2,I-3,I-4,I-5
Engleski jezik; Krečo Meliha I-1,I-2,I-3,I-4,I-5
Matematika Bubica Rasema II-1,II-2,II-3,II-4
Njemački jezik Džananović Muhidin II-1,II-2,II-5,(II-3,II-4)