Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora BHS jezika i književnosti

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Džananović Meliha
prof. BHS jezika i književnosti

Član aktiva
Turkmanović Muzehera
prof. BHS jezika i književnosti

Član aktiva
Bećirović Adisa
prof. BHS jezika i književnosti

Član aktiva
Bećirović Sabira
prof. BHS jezika i književnosti