Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora društvenih nauka

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Omerhodžić Edina
prof. Geografije

Član aktiva
Kaljanac Sabina
prof. Geografije

Član aktiva
Spahić Meliha
prof. Historije

Član aktiva
Aličić Lejla
prof. Historije

Član aktiva
Bihorac Izeta
prof. Sociologije

Član aktiva
Zulović Islam
prof. Građanskog obrazovanja / Demokratije i ljudskih prava

Član aktiva
Dugalić Elvir
prof. Filozofije s logikom

Član aktiva
Alijagić Nizama
prof. Ekonomije

Član aktiva
Močević Muhamed
prof. Prava

Član aktiva
Zahiragić Adisa
prof. Psihologije

Član aktiva
Tvrtković Alija
prof. Islamske vjeronauke

Član aktiva
Kadribegović Mensuda
prof. Likovne kulture

Član aktiva
Kalauzović Jasminka
prof. Muzičke kulture

Član aktiva
Jeremić Sanja
prof. Muzičke kulture