Peta gimnazija

Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora Kulture i Sporta

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Modronja Admir
prof. Sporta

Član aktiva
Oručević Vedran
prof. Sporta

Član aktiva
Semić Amela
prof. Sporta

Član aktiva
Bucalović Edin
prof. Sporta

Član aktiva
Modronja Admir
prof. Sporta

Član aktiva
Požek Jan        
prof. Sporta

Član aktiva
Alidžiković Đenan
prof. Sporta