Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora Kulture i Sporta

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Oručević Vedran
prof. Sporta

Član aktiva
Glavinić Hidajeta
prof. Sporta

Član aktiva
Bavčić Šućro
prof. Sporta

Član aktiva
Bucalović Edin
prof. Sporta

Član aktiva
Modronja Admir
prof. Sporta

Član aktiva
Požek Jan        
prof. Sporta

Član aktiva
Smajović Adnan
prof. Sporta