Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora Matematike, Fizike i Informatike

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Mulalić Fahrudin
prof. Matematike

Član aktiva
Hasić Ćamila
prof. Matematike

Član aktiva
Bubica Rasema
prof. Matematike

Član aktiva
Muslić Dženana
prof. Matematike

Član aktiva
Modronja Mediha
prof. Fizike

Član aktiva
Mahmutović Amna
prof. Fizike

Član aktiva
Hrustemović Arnela
prof. Fizike

Član aktiva
Šećerbegović Mirsad
prof. Informatike

Član aktiva
Žutić Sanela
prof. Informatike