Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora prirodnih nauka

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Tokalija Deniza
prof. Hemije

Član aktiva
Mehmedović Aida
prof. Hemije

Član aktiva
Džafo Hasnija
prof. Biologije

Član aktiva
Hasković Belma
prof. Biologije