Peta gimnazija

Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora prirodnih nauka

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Tokalija Deniza
prof. Hemije

Član aktiva
-------------
prof. Hemije

Član aktiva
Lindov Sabina
prof. Biologije

Član aktiva
-------------
prof. Biologije