Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora stranih jezika

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Ahmetagić Semka
prof. Arapskog jezika

Član aktiva
Krečo Meliha
prof. Engleskog jezika

Član aktiva
Kazazović Zarifa
prof. Engleskog jezika

Član aktiva
Dilberović Nadina
prof. Engleskog jezika

Član aktiva
Hasanbašić Aida
prof. Engleskog jezika

Član aktiva
Hajduk Elza
prof. Engleskog jezika

Član aktiva
Mašić Lamija
prof. Njemačkog jezika

Član aktiva
Avdić Mirela
prof. Njemačkog jezika

Član aktiva
Čekić Erna
prof. Njemačkog jezika

Član aktiva
Hajvaz Amira
prof. Njemačkog jezika

Član aktiva
Bulić Vildana
prof. Njemačkog jezika

Član aktiva
Frimel Gordana
prof. Francuskog jezika

Član aktiva
Dautović Irma
prof. Latinskog jezika