Peta gimnazija

Uprava škole

Uprava i administracija

Članovi kolektiva Pete gimnazije uposleni u upravi i administraciji škole.

Direktor
Mr. Sejad Šenderović

Voditelj nastavnog procesa
Bećirović Sabira
prof. B/H/S jezika i književnosti

Voditelj nastavnog procesa
Dilberović Nadina
prof. Engleskog jezika

Sekretar
Gogić-Šerak Vesna
dipl. pravnik

Referent za plan i analizu
Hajduk Majda
dipl. ecc

Sistemski administrator
Brajlović Hasan
dipl. ing. kompjuterskih nauka

Pedagog - psiholog
Bosnić Rabija
prof. Pedagogije i Psihologije

Psiholog
Zahiragić Adisa
prof. Psihologije

Bibliotekar
Frimel Gordana
prof. Francuskog jezika i književnosti

Administrator
Macić Senija

 

Članovi Školskog odbora Pete gimnazije.

Predsjednik
Hajrudin Hrvačić, dipl. ing. el. tehnike

Član - roditelj
Borislav Petrović, prof. dr.

Član - uposlenik
Meliha Spahić, prof

Član - grada / općine
Ahmet Zećo, prof

Član - uposlenik
Deniza Tokalija, prof