Peta gimnazija

Termini konsultacija

Termini konsultacija sa predmetnim nastavnicima

Raspored termina za konsultacije roditelja sa predmetnim nastavnicima u školskoj 2016/2017. godini

Predmet Predmetni nastavnik Termini konsultacija
Njemački jezik Mašić Lamija Srijeda, 15:50 kada su I r. 2. smjena
Hemija Mehmedović Aida Četvrtak, 14:50 kada su I i III r. 2. smjena
Likovna kultura Kadribegović Mensuda Utorak, 19:15 kada su I i III r. 2. smjena
Fizika Modronja Mediha Petak, 19:15 kada su II i IV r. 2. smjena
Pravo Močević Muhamed Utorak, 13:30
Demokratija Zulović Islam Utorak, 18:20, 2. smjena
Engleski jezik Krečo Meliha Utorak, 19:15 kada je I r. 2. smjena
Vjeronauka Tvrtković Alija Petak, 13:00
BHS jezik i književnost Bećirović Adisa Četvrtak, 19:15 kada je I r. 2. smjena
BHS jezik i književnost Turkmanović Muzehera Srijeda, 14:50 kada su I i III r. 2. smjena
Sport Bucalović Edin Četvrtkom, 19:15 kada su II i IV r. 2. smjena
Arapski jezik Ahmetagić Semka Četvrtak, 15:00 kada su II i IV r. 2. smjena
Uredsko, statistika, ekon. Alijagić Nizama Utorak, 15:50 kada su II i IV r. 2. smjena
Historija Spahić Meliha Ponedeljak, 16:40 kada su II i IV r. 2. smjena
Historija Lejla Aličić Ponedeljak, 14:00 kada su II - IV r. 2. smjena
Informatika Žutić Sanela Ponedeljak, 16:10, 2. smjena
Psihologija Zahiragić Adisa Petak, 18:20
Matematika Hasić Ćamila  
Latinski jezik Dautović Irma utorak, 16:55 kad su III r. 2. smjena
Fizika Mahmutović Amna utorak, 15:50 kad su I i III r. 2. smjena
Matematika Bubica Rasema ponedeljak, 15:50 kad su II i IV r. 2. smjena
Biologija Lindov Sabina petak, 17:30 2. smjena
Geografija Omerhodžić Edina srijeda, 14:00 kad su II r. 1. smjena
Hemija Tokalija Deniza petak, 15:00 kad su II i IV r. 1. smjena
Matematika Muslić Dženana petak, 15:00 kad su II i IV r. 1. smjena
Matematika Mulalić Fahrudin ponedeljak, 18:15 kad su I i III r. 2. smjena
Njemački jezik Hajvaz Amira četvrtak, 19:15 kad su I i III r. 2. smjena
BHS jezik i književnost Bećirović Sabira utorak, 14:00 kad su II i IV r. 2. smjena
Njemački jezik Džananović Muhidin srijeda, 15:40 kad su II r. 2. smjena
Engleski jezik Kazazović Zarifa ponedjeljak, 18:20 - 19:10 kad su I i III r. 2. smjena
Geografija Kaljanac Sabina utorak, II. smjena 16:45
Matematika Hasić Ćamila Srijeda I-smjena 9:35-10:35; II-smjena 16:40-17:25