Peta gimnazija

Termini konsultacija

Termini konsultacija sa predmetnim nastavnicima

Raspored termina za konsultacije roditelja sa predmetnim nastavnicima u školskoj 2017/2018. godini

Predmet Predmetni nastavnik Termini konsultacija
BHS jezik i književnost Džananović Meliha Ponedjeljkom 11:30-12:15 kad su III r. 1. smjena
( 17:35-18:20 2. smjena)
BHS jezik i književnost Bećirović Sabira Srijeda, 11:35-12:20 kada su I i III r. 1. smjena
BHS jezik i književnost Bećirović Adisa 18:30-19:00 kada su II i IV druga smjena
BHS jezik i književnost Turkmanović Muzehera Srijeda, 16:40 kada si II i IV razredi 2. smjena
Engleski jezik Krečo Meliha Srijeda, 19:15 kada je II r. 2. smjena
Engleski jezik Kazazović Zarifa Kad su II i IV r. 2. smjena 15:-16:40 (prva 10:35-11:35)
Engleski jezik Dilberović Nadina Utorak 18.15 - 19.00 kada su I i III r. druga smjena )
Njemački jezik Hajvaz Amira Srijeda, 18:25 kada su IV razredi druga smjena
Njemački jezik Mašić Lamija Četvrtak, 17:30 kada su I r. 2. smjena
Njemački jezik Huskić Adisa Ponedjeljak, 12:00 kada su I i III prva smjena
(15:00 kada su I i III druga smjena)
Njemački jezik Džananović Muhidin Utorak, 12:25-13:15 kada su II i IV prva smjena
Matematika Hasić Ćamila Petak, 10:35-11:25 kada su II i IV r. 1. smjena
( 15:50-16:35 2. smjena)
Matematika Muslić Dženana Četvrtak, 18:30-19:10 kada su II i IV druga smjena
Matematika Mulalić Fahrudin Četvrtak, 18:20 kada su I i III razredi 2. smjena
Matematika Bubica Rasema 14:50- 15:40 kada su I i III razredi 2. smjena
Fizika Modronja Mediha Četvrtak, 19:15 kada su I i III r. 2. smjena
Fizika Kafedžić-Briga Armina Srijeda, 14:00-14:30 kada su II i IV 1. smjena
Hemija Tokalija Deniza
Hemija Mehmedović Aida Ponedjeljak, 19:10 kada su I i III razredi 2. smjena
Biologija Lindov Sabina
Biologija Bezdrob Samra Četvrtak, 19:15 kada su I i III razredi 2. smjena
Informatika Šećerbegović Mirsad Petak, 17:20 kada su I i III razredi 2. smjena
Informatika Šmalcelj Nina
Historija Spahić Meliha Ponedjeljak, 19:10 kada su II i III razredi 2. smjena
Historija Lejla Aličić Ponedeljak,od 19:00 od 19:30 kada su I r. 2. smjena
Geografija Omerhodžić Edina Četvrtak, 14:00 kada su I i III razredi 2. smjena
Geografija Kaljanac Sabina Utorak, 19:10 kada su II i IV razredi 2. smjena
Sport Bucalović Edin Srijeda, 11:35-12:20 kada su I i III razredi 1. smjena
Sport Oručević Vedran
Sport Požek Jan Petak, 14:50-15:35 kada su I i III r. 2. smjena
Sport Modronja Admir Ponedjeljak, 19:10 kada su II i Iv razredi 2. smjena
Sport Aliđiković Đenan Utorak, 19:10-19:30 kada su I i III razredi 2. smjena
Sport Šivšić Amela Srijeda, 16:40-17:25 kada su II i IV razredi 2. smjena
Likovna kultura Kadribegović Mensuda
Pravo Močević Muhamed
Demokratija Zulović Islam
Vjeronauka Tvrtković Alija
Arapski jezik Ahmetagić Semka Utorak, 16:45 kada su I i III razredi 2. smjena
Uredsko, statistika, ekon. Alijagić Nizama Ponedjeljak od 16:40 do 17:35 kad su IV raz. 2. smjena
Psihologija Zahiragić Adisa Četvrtak 17:35-18:20 kada su I i III r. 2. smjena
Latinski jezik Dautović Irma Ćetvrtak, 18:20 kad su III r. 2. smjena