Peta gimnazija

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja Pete gimnazije

Školska 2017/2018. godina. | Prestavnici roditelja iz svakog odjeljenja

I-1  Krišćo Jasmin
I-2  Alajbegović Elma
I-3  Kantarija Alma
I-4  Hunček Samira
I-5  Kurić Elvir
II-1 Selimović Azra
II-2 Čolić Nermana
II-3 Šarić Melika
II-4 Dudo Hasena
II-5 Dogan Adisa
III-1 Smajović Samir
III-2 Hrbat Maja
III-3
III-4 Čampara Asim
III-5 Duraković Mujesira
III-6 Bošnjak Indijala
IV-1 Kramar Gordana
IV-2
IV-3 Koldžić Rabija
IV-4
IV-5 Šatara Đenana
IV-6
Voditelj vijeće roditelja / član Školskog odbora
............