Peta gimnazija

Učenici III-2 odjeljenja

Odjeljenje III-2

 

  1. Alibašić Namik
  2. Čehajić Emina
  3. Čolić Izudin
  4. Delalić Harun
  5. DDizdarević Benjamin
  6. Hukara Džejla
  7. Ismo Jasmina
  8. Klačar Adna
  9. Krnetić Goran
10. Kukan Tarik
11. Lončar Emma
12. Malagić Edin
13. Marjanović Igor
14. Mešić Hadis
15. Nukica Arman
16. Paro Adin
17. Pjevo Alem
18. Sefer Emir
19. Sobo Ena
20. Šahinović Hamza
21. Šarkanović Dino
22. Šehić Teufik
23. Voloder Lejla
24. Zrno rijad

Voditelj odjeljenja:
– Muslić Dženana, prof. Matematike

Konsultacije sa roditeljima učenika:
Utorak kada su I i III r. druga smjena u 19:15

Materijale iz svih predmeta za online sedmicu možete preuzeti ovdje.