Peta gimnazija

Učenici III-4 odjeljenja

Odjeljenje III-4

 

Administrativno izborno područje
  1. Aksalić Amina
  2. Bećirbašić Irma
  3. Beze Neo
  4. Dudo Ena
  5. Hadžialić Vedad
  6. Hadžić Medaris
  7. Hadžić Medina
  8. Hasančić Tarik
  9. Kandić Larisa
10. Karišik Sarah
11. Pramenković Dynna
12. Ramić Adbulah
13. Sojkić Adin-Asim
14. Suljević Adi
15. Terzić Hana
16. Turković Zejneb
17. Zujović Azra
18. Zulić Džejlan

Prirodno izborno područje
19. Bećović Rahma
20. Bejtović Bakir
21. Drnda Harun
22. Fočo Kerim
23. Hadžić Emina
24. Hasanagić Adnan-Mustafa
25. Husejnčehajić Esma
26. Mulagić Tarik
27. Salhab Sahar
28. Selimbegović Adna

Voditelj odjeljenja:
Tokalija Deniza, prof. Hemije

Konsultacije sa roditeljima učenika:
Utorak u 19:15 kada su III raz. 2. smjena

Materijale iz svih predmeta za online sedmicu možete preuzeti ovdje.