Peta gimnazija

Učenici IV-3 odjeljenja

Odjeljenje IV-3

 

Jezičko izborno područje
  1. Agić Lejla
  2. Andrić Nikol
  3. Cico Amar
  4. Čatak Mirna
  5. Islamović Dino
  6. Košpo Lejla
  7. Kurtović Hena
8. Nurković Emina
9. Šovšić Adi
10. Tahirović Omar
11. Vilić Amela

Administrativno izborno područje
12. Ahmespahić Adna
13. Babaić Hana
14. Čampara Armin
15. Menzilović Eldar
16. Sadagić Hajrudin
17. Sadagić Kerim
18. Saračević Haris
19. Selimi Adrijana
20. Šabanija Nejra
21. Šaćiri Selma
22. Terzo Lamija

Voditelj odjeljenja:
Mašić Salema, prof. Ekonomije

Konsultacije sa roditeljima učenika:
Srijeda u 17:30 kada su IV raz. 2. smjena

Materijale iz svih predmeta za online sedmicu možete preuzeti ovdje.